HygiŽne

CS tafelkleed blw

HygiŽne is een voorwaarde, daarom werken wij volgens afspraken die strenger zijn dan de standaardnorm. Echter om te garanderen dat wij dit bereiken laten wij elke locatie 1,5 x per jaar onderzoeken.

We laten onze vestigingen op de volgende manieren controleren:

ONDERZOEK DOOR HOUWERS HOLTACKERS

Voor dit onafhankelijke onderzoek komt een inspecteur van Houwers Holtackers onaangekondigd langs bij een van onze locaties. Hij beoordeelt of de desbetreffende locatie werkt volgens de richtlijnen van de hygiŽnecode van de catering. Tevens vindt er een microbiologisch onderzoek plaats.
Van beide onderzoeken krijgt de locatie een rapport, waarbij wordt gewerkt met een cijfer en kleurcodering (groen is prima, oranje is voldoende maar wel aandacht en rood is onvoldoende) deze rapporten worden digitaal opgeslagen en worden met de opdrachtgever doorgenomen tijdens de kwartaalbespreking.
Een ander voordeel van de samenwerking met Houwers Holtackers, is dat ze door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geaccepteerd zijn als erkend inspectiebedrijf. Dit houdt in dat als Houwers Holtackers jaarlijks de locaties inspecteert, deze rapporten ook naar de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) worden gestuurd en bij een positieve keuring zal de NVWA deze locaties noteren als solide locaties.
+ Op dit moment is ons gemiddelde cijfer een 8,6.

EIGEN ONDERZOEK

Onze interne keuring EKB (Evaluatie Kwaliteit Beheer) vindt ook onaangekondigd plaats en wordt uitgevoerd door enkele geselecteerde medewerkers van Beijk. Zij zijn op de hoogte van de hygiŽnecodes (van zowel horeca als catering) en van de werkwijze van iedere locatie.
De keuring bestaat uit 110 vragen die allemaal doorgenomen worden. Op alle vragen volgt een cijfer met daarbij een opmerking indien een cijfer lager is dan een 6.
Het rapport wordt direct na de keuring doorgenomen met de locatiehoofd. Indien nodig volgt er een actielijst, welke de locatie binnen twee weken klaar moet hebben.
De rapportage en de afgetekende en goedgekeurde actielijst wordt digitaal opgeslagen en met de opdrachtgever doorgenomen tijdens de kwartaalbespreking.
Uiteraard zijn alle rapporten te allen tijde inzichtelijk voor u als opdrachtgever.
+ Op dit moment is ons gemiddelde cijfer een 8,3.

VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT

Natuurlijk worden wij ook gecontroleerd door de Voedings- en Warenautoriteit.
+ De laatste 10 jaar zijn er bij deze controles geen afwijkingen geconstateerd.

Terug naar home