13-2-2020 Brug Terug-café in Allersmaborg

De Paddepoelster Brug was de kortste, mooiste en vooral veiligste wandel- en fietsroute van het Zerniketerrein naar ons hoekje van Middag-Humsterland.
De Allersmaborg was en is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik door (oud)studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. We missen onze brug!

Omdat de Paddepoelster Brug niet alleen voor ons, maar voor het hele achterland van belang is en omdat we de Brug Teruggers een warm hart toedragen, hebben we de Allersmaborg beschikbaar gesteld voor het volgende Brug Terug-café op 13 februari 2020 van 20.00-22.00. Wees welkom!