5-2-2020 Baggeren slotgracht

Na de voorbereidende werkzaamheden (zagen van ondergroei, inrichten van een baggerdepot) is vandaag in opdracht van Staatsbosbeheer een begin gemaakt met het baggeren van de slotgracht. De verwachting is dat dit twee weken gaat duren.
Na afronding van de werkzaamheden zal Staatsbosbeheer staken in de walkant aanbrengen om ervoor zorgen dat onze ijsvogel genoeg plek heeft om te vissen.
We verheugen ons op het in ere herstellen van het steigertje bij de wasplaats en (wie weet?) bootje varen in de zomer!