Beijk gaat de catering verzorgen bij Health Hub Roden!

Vanaf 1 mei verzorgen wij de catering bij Health Hub Roden

Health hub Roden


Health Hub Roden staat midden in de wereld van medische technologie en healthy ageing. We vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Die verbinding maken we door ons netwerk, ons kapitaal en onze kennis in te zetten. En door het beschikbaar stellen van onze faciliteiten. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid werken we aan hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.

Nieuw pand


De Health Hub in Roden krijgt de beschikking over een veel groter pand. Dankzij de provincie en de gemeente kan het initiatief blijven groeien.

Provincie en gemeente vinden het belangrijk dat het kennis- en ontwikkelcentrum zich volop kan blijven ontwikkelen en willen daarom het voormalige pand van Resato aan de 1e Energieweg aankopen en verbouwen.

Hub Health logo final2

Terug naar nieuws